• Lorem ipsum

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de verkoop van de producten aangeboden door Brianto, Wechelsebaan 62, 2275 Lille, België. Brianto is onderdeel en merknaam van Brianto nv, Wechelsebaan 62, 2275 LIlle, België. Hierna verder genoemd Brianto. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO, inclusief personalisatiekosten en eventuele taxen (Eco, Recyclage). BTW, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld.
 • De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief, niet bindend.
 • De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid.
 • Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 • Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.
 • Brianto gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met bedrukkingen die door Brianto zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan Brianto melden.
 • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Brianto neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
 • Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg.
 • Brianto levert ook goederen voor niet beroepsmatige doeleinden.
 • Privacy Verklaring: Klik Hier
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Turnhout.

 

 

Voor vragen of informatie kan je terecht op onze klantendienst.

 

Brianto België
Tel. 014 88 83 00
info@brianto.be

Brianto Nederland
Tel. 040 744 0162
info@brianto.nl

 

Postadressen

Brianto nv België
Wechelsebaan 62
2275 Lille

 

Brianto Nederland
Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven